Wat besluit de Jeugdbeschermingstafel?

  • Er start geen onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming, er is vertrouwen dat het gezin het op eigen kracht verder kan;
  • Het raadsonderzoek kan worden uitgesteld, er worden afspraken gemaakt waar het gezin en de hulpverlening zich aan moeten houden;
    Wanneer binnen een periode van (maximaal) zes maanden de afspraken onvoldoende worden nagekomen kan er besloten worden dat er alsnog een onderzoek start door de Raad voor de Kinderbescherming;
  • Er start een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming.

 

> De hulpverlening in vrijwillig kader gaat door
> De hulpverlening gaat door in een drangkader (raadsonderzoek wordt tijdelijk uitgesteld)
> De hulpverlening wordt gecombineerd met een Raadsonderzoek