Wanneer wordt de Jeugdbeschermingstafel ingezet?

Soms zijn er situaties in een gezin waarbij:

  • De gezinssituatie voor het kind onveilig is.
  • Hulpverlening in het vrijwillig kader ontoereikend blijkt.
  • Hulpverlening van mening is dat een kinderbeschermingsmaatregel noodzakelijk is.

De hulpverlener (bijv. de gezinscoach, onderzoeker Veilig Thuis of de gezinsvoogd) schrijft een verzoek tot onderzoek (VTO). Dit VTO wordt ingediend bij de Jeugdbeschermingstafel.
De Jeugdbeschermingstafel organiseert een bijeenkomst.

Ook kan er een bijeenkomst georganiseerd worden in de volgende situaties:

  • De Raad voor de Kinderbescherming verzoekt om een bijeenkomst met als doel de inzet van hulpverlening.
  • Het kind woont niet meer thuis en de gezinsvoogd verzoekt een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming naar een gezagsbeeindigende maatregel.

 

 

 

 

> Lijst onveilige gezinssituaties
> Bekijk checklist
> Uitleg kinderbeschermingsmaatregelen