Hoe werkt de aanmelding?

 

 • Er is door de hulpverlener in samenwerking met ouders een veiligheidsplan gemaakt of alle pogingen om een veiligheidsplan te maken zijn benut;
 • De hulpverlener is van mening dat de veiligheid van de kinderen onvoldoende verbeterd is;
 • De hulpverlener bespreekt de voorgenomen melding met ouders en jeugdige;
 • Het gezin krijgt uitleg over de Jeugdbeschermingstafel en welke besluiten daar genomen kunnen worden, voor het gezin is duidelijk welke gevolgen deze besluiten kunnen hebben;
 • De hulpverlener schrijft een "Verzoek Tot Onderzoek", past het veiligheidsplan zo nodig aan samen met het gezin, en bespreekt nogmaals de documenten met het gezin;
 • De reactie van het gezin wordt verwerkt in het VTO;
 • De hulpverlener stuurt het VTO en het veiligheidsplan per email naar de Jeugdbeschermingstafel van de gemeente waar het gezin ingeschreven staat;
 • De melder/hulpverlener is beschikbaar voor de gemeente voor eventuele vragen en/of aanpassingen in het VTO;
 • De melder/hulpverlener is aanwezig bij de bijeenkomst aan de Jeugdbeschermingstafel;
 • De melder/hulpverlener nodigt ouders en kinderen uit voor de bijeenkomst;
 • De melder/hulpverlener en betrokken professionals blijven verantwoordelijk voor de hulpverlening in het gezin, ook na het doen van de melding.

 

 

> bespreken VTO met betrokkenen