De bijeenkomst

 

  • Meldingen worden op volledigheid en inhoud gescreend;
  • De bijeenkomst wordt ingpland en ouders en jeugdige worden uitgenodigd; 
  • Tijdens de bijeenkomst geeft de melder een korte toelichting op wat er goed gaat, wat de zorgen zijn en wat er nodig is;
  • Ouders en jeugdige krijgen de gelegenheid hun mening te geven;
  • Er worden (veiligheids)afspraken gemaakt over het vervolg;
  • Iedereen wordt met respect behandeld en krijgt de kans zijn/haar visie te geven.

 

 

> Screenen meldingen en planning
> Bijeenkomst
> Informatie voor ouders en kinderen; welk verzoek is er gedaan?
> Tips voor ouders en kinderen