Ontstaan Jeugdbeschermingstafel

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg, zowel het vrijwillig kader, als het gedwongen kader. Dit biedt kansen om tot meer samenwerking en betere afstemming tussen gedwongen en vrijwillig kader te komen. De focus ligt hierbij op het vroegtijdig aanbieden van de juiste en passende zorg en het versterken van de omgeving en het netwerk van het kind en het gezin.

 

In Haaglanden is de jeugdbeschermingstafel ontwikkeld voor de toeleiding van kinderen naar de gedwongen hulpverlening. De jeugdbeschermingstafel bespreekt met ouders, kinderen ouder dan twaalf jaar en de melder of een raadsonderzoek noodzakelijk is, dan wel onder welke voorwaarden dit afgewend /uitgesteld kan worden.