Formulieren om aan te melden bij de Jeugdbeschermingstafel

Hieronder staan de formulieren die gebruikt worden voor een melding aan de jeugdbeschermingstafel. Alleen gemandateerde hulpverleners kunnen melden bij de Jeugdbeschermingstafel. 
Voor vragen kunt u contact opnemen via jeugdbeschermingstafel@denhaag.nl.

 Format Verzoek tot Onderzoek (OTS) (Haagse versie)

 Framework Veiligheidsplan voor afspraken met gezin (Haagse versie)

 Format Contactgegevens (Haagse versie)

 

 Format Verzoek tot hulpverlening (VTH) bij een uitbreiding naar een beschermingsonderzoek van de RvdK (Haagse versie)

 Format Verzoek tot onderzoek naar Gezagsbeeindigende Maatregel (GM) (Haagse versie)

 Format Terugmelding (Haagse versie)